Top 7 users from Hubei

# User University Score ?
1 Kaifeng Lyu 111.9
2 Junlin Chen 7.8
3 Kai Wang 6.8
4 Yu Wang 6.5
5 We Young 3.1
6 Song Guo 1.0
6 子轩 陈 1.0

Last updated at 2021-01-15 23:59:37 CET