Top 7 universities from Shanghai

# University Users Score ?
1 19 46.8
2 7 19.2
3 14 11.3
4 3 6.2
5 1 5.2
6 1 1.0
7 2 0.9

Top 35 users from Shanghai

# User University Score ?
1 Bowen Yu 226.5
2 Yu Cheng 77.1
3 高高 66.7
4 高宇 47.8
5 Neal Zane 46.2
6 Ziyi Zhang 34.5
7 Chang Scott 26.2
8 Wenda Qiu 19.0
9 Xin Gao 17.0
10 Dongjian Tang 16.9
11 Sheng Cao 15.1
12 Cao Yu 13.8
13 TAOSQ 9.1
14 Charlie Wu 8.7
15 Haoqing (Vincent) Dong 8.1
15 Jeffrey Zhouheng Sun 8.1
17 Jia Lao 7.6
18 Kazami 6.8
19 Mingrui Liu 5.3
20 世波宋 5.2
20 孙世超 5.2
22 Huang Hui 4.9
22 Ji Guowei 4.9
22 Song Jee 4.9
22 yangtao 4.9
22 Zhu Chen 4.9
27 Kevin Xu 4.3
27 Shao Wei 4.3
29 Jiahui Lu 1.0
29 nannan 1.0
29 popo 1.0
29 Tianlei Wang 1.0
29 Walter 1.0
29 Yuankai Wang 1.0
29 Yuxin Lu 1.0

Last updated at 07:16:47 CEST