Top 6 users from Stony Brook University

# User Country and subdivision Score ?
1 Sheng Cao Shanghai 14.8
2 Atiq Rahman California 10.6
3 Ankur Sarda New York 1.0
3 Jiarui Zhang Hunan 1.0
3 Yingtao Tian Fujian 1.0
3 Yuren Huang Zhejiang 1.0

Last updated at 22:44:01 CEST